Notice: Undefined index: j46c2 in /www/web/fjfoxiang_com/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 1
陀罗尼菩萨-如意宝轮王陀罗尼

新闻搜索

联系方式

迎请热线:13599880596 ,18250538888(任先生)
迎请佛像QQ:55995089
邮箱:55995089@qq.com
传真:0594-2156860

大庄严佛像官网: http://www.fjfoxiang.com/
联系地址:福建省莆田市秀屿区东峤镇前沁村国家级木材加工区东方大道大庄严佛像工艺有限公司

首页 菩萨 陀罗尼菩萨-如意宝轮王陀罗尼
陀罗尼菩萨-如意宝轮王陀罗尼
2010-08-24 00:02

简介
陀罗尼为梵文Dhãrani的音译,意译为真言、持明,或受持真言之意。真言即“咒”、“密语”,为梵文的短语或字音,原有特定的含义,但皆音译,在佛典中不翻译。

密宗认为,陀罗尼(真言)乃佛、菩萨、金刚、诸天神之密语,由真如心中流出,能以简知的文字总摄佛菩萨的功德、誓愿及佛法深义,故又称“总持”。是密教三密(身、口、意)中的口密。密教极力宣扬真言的神力,在信徒中影响极大。所以,陀罗尼菩萨是表示真言的神力的。

陀罗尼菩萨-如意宝轮王陀罗尼

陀罗尼菩萨 - 名字由来

 何以故名陀罗尼?云何陀罗尼?答曰∶陀罗尼,秦言能持,或言能遮。能持者,集种种善法,能持令不散不失。(中略)能遮者,恶不善根心生,能遮令不生,若欲作恶罪,持令不作,是名陀罗尼。’

又据《佛地经论》卷五所述,可知陀罗尼是一种记忆法,即于一法之中,持一切法;于一文之中,持一切文;于一义之中,持一切义;依记忆此一法、一文、一义,总持无量佛法。又,经论中,言及陀罗尼时,计有二种用法。其一系指智慧或三昧;即以慧为体,摄持所闻所观之法,令不散失。其二指真言密语(明咒),即明咒之一字一句,具无量之义理,若诵之,则除一切障碍,利益广大,故名陀罗尼。此外,一说谓咒语之具长句者为陀罗尼,短句者为真言。

陀罗尼菩萨

陀罗尼咒
南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。
南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。
怛侄他。唵。斫羯啰伐底。震多末尼。
摩诃。钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。
篅啰阿羯利。沙夜吽。癹莎诃。
唵。钵蹋摩。震多末尼。篅攞吽。
唵。跋喇陀。钵亶谜吽。

 

 

最后更新于: 2012-03-22 14:09
 

最快新闻

五百罗汉之金首尊者
金首尊者,即金头仙人,又称作劫比罗仙,迦毗梨仙、紧闭罗仙、迦夷罗仙、迦比罗仙,全称迦毗罗大仙,意译为黄头仙、龟种仙、金头仙、赤色仙等。他本是印度的外道之一,后来弃恶从善,皈依佛教。
所谓外道,就是佛教之外的修行者,《三论玄义》卷上的解释是:穷尽天地的至妙道理,达到内心清净无垢,就是佛教正道路;脱离佛教理法,做无益的幻想就是外道。金头仙人原是脱离正道的修行者,他主张“执有”,将易朽的物质当成追求的目标,所创立的派别被称为“数论部”。
金头仙人自以为法力高深,常常口吐狂言,不把佛教放在眼里。有一次,他听说某处正在举行盛大法会,特意带领弟子前去辩论。然而一经论辩,他的观点立刻相形见绌,结局自然是大败而归。
通过这次辩论,金头仙人终于认识到自己所持理论的局限性,从此他皈依正法,经过勤奋修持,终于获得正果。

莆田市大庄严佛像工艺有限公司是专业的铜雕佛像铜雕神像,生漆脱胎佛像,玻璃钢佛像生产厂家,有需要订制脱胎佛像,铜雕神像,铜雕佛像,玻璃钢佛像的高僧大德请来电咨询,本司铜雕佛像,铜雕神像,生漆脱胎佛像,玻璃钢佛像产品工艺精甚、质优价廉,欢迎选购!咨询电话:18250538888.

以上信息由莆田市大庄严佛像公司整理提供

点击查看更多五百罗汉像

最新案列展示

最快更新文章


Warning: Creating default object from empty value in /www/web/fjfoxiang_com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /www/web/fjfoxiang_com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /www/web/fjfoxiang_com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /www/web/fjfoxiang_com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /www/web/fjfoxiang_com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

相关文章